Parc national de l’Ichkeul

Ichkeul National Park

The Ichkeul lake and wetland are a major stopover point for hundreds of thousands of migrating birds, such as ducks, geese, storks and pink flamingoes, who come to feed and nest there. Ichkeul is the last remaining lake in a chain that once extended across North Africa.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national de l’Ichkeul

Le lac et les zones humides de l’Ichkeul constituent un relais indispensable pour des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs – canards, oies, cigognes, flamants roses, etc. – qui viennent s’y nourrir et y nicher. Le lac est l’ultime vestige d’une chaîne de lacs qui s’étendait jadis à travers l’Afrique du Nord.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

محمية إشكل الوطنية

تشكّل بحيرة إشكل ومناطقها الرطبة استراحة ضرورية لمئات ملايين الطيور المهاجرة – من بطّ وأوز ولقالق ونحام زهري وغيرها من الطيور التي تأتي للحصول على الغذاء والسكن. وتشكل الحظيرة الأثر الأخير لسلسلة من البحيرات امتدت قديماً عبر افريقيا الشمالية.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

伊其克乌尔国家公园

伊其克乌尔湖和沼泽是上万种候鸟迁徙的主要中转站。鸭子、鹅、鹳、火烈鸟等鸟类都在此觅食筑巢。在贯穿整个北非的湖泊链条中,伊其克乌尔湖是现存的最后一个湖泊。

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный парк Ишкёль

Мелководное соленое озеро Ишкёль вместе с окружающими его водно-болотными угодьями – это важное место остановки для сотен тысяч перелетных птиц, таких как утки, гуси, аисты и розовый фламинго, которые здесь кормятся и гнездятся. Ишкёль является последним уцелевшим звеном в цепи озер, некогда простиравшихся по всему северу Африки.

À lire aussi  Œuvres d'Antoni Gaudí

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Nacional de Ichkeul

El lago y los humedales de Ichkeul son un punto de escala importante para cientos de miles de aves migratorias –patos, gansos, cigüeñas, flamencos rosados, etc.– que acuden a sus parajes para alimentarse y anidar. El lago de este parque es el último vestigio de la cadena lacustre que se extendía antaño por todo el norte de África.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Nationaal park Ichkeul

Het Ichkeul meer is het laatste overgebleven zoetwatermeer in een keten die zich ooit uitstrekte over Noord-Afrika. In het park neemt de concentratie van het zoutgehalte toe door de instroom van zeewater. De Ichkeul-wateren bereiken het grootste zoutgehalte van juli tot oktober, door de eerste regen in de herfst wordt vervolgens weer zoet water aangevoerd. Het Ichkeul meer en de omliggende moerassen zijn een belangrijke tussenstop voor honderdduizenden trekvogels zoals eenden, ganzen, ooievaars en roze flamingo’s, die er komen om te fourageren en broeden. Het park beschikt over een rijke flora en fauna, met meer dan 200 diersoorten en meer dan 500 plantensoorten.

Source : unesco.nl

© UNESCOhttps://whc.unesco.org/fr/list/8″>Le Centre du Patrimoine mondial. Tous droits réservés.