Littoral du Dorset et de l’est du Devon

Dorset and East Devon Coast

The cliff exposures along the Dorset and East Devon coast provide an almost continuous sequence of rock formations spanning the Mesozoic Era, or some 185 million years of the earth’s history. The area’s important fossil sites and classic coastal geomorphologic features have contributed to the study of earth sciences for over 300 years.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Littoral du Dorset et de l’est du Devon

Les falaises côtières du Littoral du Dorset et de l’est du Devon présentent une séquence pratiquement ininterrompue de formations rocheuses s’étendant sur tout le Mésozoïque, soit environ 185 millions d’années d’histoire de la Terre. Les importants sites fossilifères de la région ainsi que ses caractéristiques géomorphologiques côtières classiques contribuent à l’étude des sciences de la Terre depuis plus de 300 ans.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

ساحل دورست وشرق ديفون

تتألف الشواطئ الصخرية لساحل دورست  وشرق ديفون من سلسلة غير منقطعة من التشكلات الصخرية الممتدة على طول الدهر الوسيط أي على نحو 185 مليون سنة من تاريخ الأرض. وتساهم المواقع الهامة ذات الأحافير (التي تحوي بقايا متحجرة) ومميزاتها الجيومورفولوجية الساحلية في دراسة علوم الأرض منذ أكثر من 300 سنة.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

À lire aussi  Chemin de fer transiranien

多塞特和东德文海岸

多塞特和东德文海岸沿岸的悬崖,展示了约1.85亿年间的地球发展历程,其岩层序列几乎毫无间断地记录了中生代的地质史。该地区是重要的化石采集基地,具有典型的海岸地形特征,300多年来对地球科学研究做出了贡献。

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Побережье Дорсетшира и Восточного Девоншира

Выходы пород, обнаруженные вдоль обрывистых берегов юга Англии (графство Дорсетшир и восток графства Девоншир), отражают практически весь мезозойский период в истории развития Земли, т.е. охватывают промежуток времени примерно в 185 млн лет. Найденные здесь окаменелости, равно как и рельеф береговой зоны, на протяжении более чем 300 лет служат объектами изучения.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Litoral de Dorset y del este de Devon

Los acantilados del litoral del condado de Dorset y del este del condado de Devon presentan una secuencia prácticamente ininterrumpida de formaciones rocosas que abarca la totalidad del Periodo Mesozoico, o sea unos 185 millones de años de historia de la Tierra. Los importantes sitios fosilíferos de esta región, así como las características geomorfológicas clásicas de la costa, vienen prestando desde hace más de tres siglos una importante contribución a las ciencias de la Tierra.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

ドーセット及び東デヴォン海岸

ドーセットと東デボン海岸に沿う崖は、中生代において1億8500万年間も続いた地球の形成過程を今に伝えている。この地域における重要な化石、そして古代の海岸地形は、過去300年にわたって地球科学の研究に大きく寄与している。

source: NFUAJ

Dorset en de kust van Oost-Devon

De kliffen aan de kust van Dorset en Oost-Devon zorgen voor een bijna onafgebroken reeks van Trias, Jura en Krijt-rotsformaties die het Mesozoïcum omspannen en ongeveer 185 miljoen jaar van de geschiedenis van de aarde documenteren. Het gebied kent een scala van belangrijke fossielenvindplaatsen. Zowel fossielen van gewervelde en ongewervelde, mariene als terrestrische zijn er te vinden. Ze vormen goed bewaard gebleven bewijs van leven tijdens het Mesozoïcum. Daarnaast bevat het terrein schoolboekvoorbeelden van geomorfologische kustkenmerken, landvormen en processen. De kust wordt door geologen en geomorfologen als een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksplaatsen ter wereld gezien.

À lire aussi  Activités culturelles à Paris : pour laquelle opter ?

Source : unesco.nl

© UNESCOhttps://whc.unesco.org/fr/list/1029″>Le Centre du Patrimoine mondial. Tous droits réservés.