Caucase de l’Ouest

Western Caucasus

The Western Caucasus, extending over 275,000 ha of the extreme western end of the Caucasus mountains and located 50 km north-east of the Black Sea, is one of the few large mountain areas of Europe that has not experienced significant human impact. Its subalpine and alpine pastures have only been grazed by wild animals, and its extensive tracts of undisturbed mountain forests, extending from the lowlands to the subalpine zone, are unique in Europe. The site has a great diversity of ecosystems, with important endemic plants and wildlife, and is the place of origin and reintroduction of the mountain subspecies of the European bison.

La description est disponible sous licence http://whc.unesco.org/fr/licences/6″>CC-BY-SA IGO 3.0

Caucase de l’Ouest

Situé à une distance de 50 km au nord-est de la mer Noire et couvrant plus de 275 000 ha, le site du Caucase de l’Ouest est l’une des rares grandes régions de montagne d’Europe qui n’ait pas subi d’importants impacts humains. Ses pâturages subalpins et alpins n’ont été utilisés que par des animaux sauvages, et ses vastes étendues de forêts de montagne non perturbées qui vont des basses terres à la zone subalpine sont uniques en Europe. Le site contient une grande diversité d’écosystèmes avec une flore et une faune endémiques importantes. Il est également le lieu d’origine et de réintroduction de la sous-espèce de montagne du bison d’Europe.

La description est disponible sous licence http://whc.unesco.org/fr/licences/6″>CC-BY-SA IGO 3.0

À lire aussi  Ville historique de Vigan

القوقاز الغربيّة

تقع القوقاز الغربيّة على مساف50 كلم شمال شرق البحر الأسود وهي تغطّي أكثر من275000 هكتار وهي إحدى المناطق النادرة الكبيرة لجبل أوروبي لم يخضع لفعل البشر. ولم يطأ مراعيها عند السفوح الجبليّة أو الجبال غير الحيوانات المتوحشة وتعتبر مساحاتها الواسعة من الغابات الجبليّة العذراء الممتدة من الأراضي المنخفضة إلى المنطقة عند سفح الجبل فريدة من نوعها. ويحتوي الموقع على تنوّع كبير من النظم البيئيّة ويضمّ مجموعة حيوانيّة ونباتيّة مستوطنة كبيرة. كما يُشكّل مسقط رأس الفصيلة الجبليّة المشتقة لبيسون أوروبا.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence http://whc.unesco.org/fr/licences/6″>CC-BY-SA IGO 3.0

西高加索山

西高加索山在高加索山脉的最西端,位于黑海东北50公里处,占地275 000多公顷,是欧洲尚未受到人类重大干扰的少有的几座大山之一。其亚高山带的高山草原牧草只有野生动物食用。而从山下一直延伸到亚高山地带未遭破坏的广阔山林,在欧洲也是罕见的。该地区拥有的大量本地植物和野生动物,显示了其生态系统的多样性。这里也是山区亚种欧洲野牛的起源地和重新引进之地。

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence http://whc.unesco.org/fr/licences/6″>CC-BY-SA IGO 3.0

Западный Кавказ

Это один из немногих крупных высокогорных массивов в Европе, где природа еще не подверглась существенному антропогенному влиянию. Площадь объекта примерно 300 тыс. га, он располагается на западе Большого Кавказа, в 50 км к северо-востоку от побережья Черного моря. На здешних альпийских и субальпийских лугах пасутся только дикие животные, а обширные нетронутые горные леса, простирающиеся от низкогорной зоны до субальпики, – также уникальны для Европы. Местность характеризуется большим разнообразием экосистем, высокоэндемичной флорой и фауной, и является районом, где некогда обитал, а позднее был реакклиматизирован, горный подвид европейского зубра.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence http://whc.unesco.org/fr/licences/6″>CC-BY-SA IGO 3.0

Cáucaso Occidental

Situado a 50 kilómetros al nordeste del mar Negro, este sitio de 275.000 hectáreas es una de las pocas zonas montañosas importantes de Europa que apenas ha sufrido el impacto de la actividad humana. Sus praderas alpinas y subalpinas sólo han servido de alimento a animales silvestres, y sus vastos bosques de montaña vírgenes, que se extienden desde las tierras bajas hasta la zona subalpina, son únicos en Europa. El sitio posee una gran variedad de ecosistemas, con abundantes especies vegetales y animales endémicas. Lugar de origen del bisonte de montaña europeo, el Cáucaso Occidental ha sido también el primer sitio donde se ha iniciado la repoblación de esta especie.

À lire aussi  Christchurch (Dorset)

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence http://whc.unesco.org/fr/licences/6″>CC-BY-SA IGO 3.0

西コーカサス山脈

コーカサス山脈は黒海からカスピ海まで北西から南東に連なる大山脈。カフカス山脈ともいう。全長約1,500km、幅約180km。登録地は、クラスノダール地区、アディゲ自治州、カラチャイ・チェルケス自治州にまたがる西コーカサス山脈の最西端に限定される総計3万51620haに及ぶ4地点から成っている。最大のものはコーカサス生物圏保護区である。標高250~3,360m、地質や山容、動植物相は多様である。

source: NFUAJ

Westelijke Kaukasus

De Westelijke Kaukasus omvat 275.000 hectare van het uiterst westelijke deel van de Kaukasus bergen, 50 kilometer ten noordoosten van de Zwarte Zee. Het is een van de weinige grote berggebieden in Europa waar de mens geen grote invloed heeft gehad. De alpenweiden zijn alleen begraasd door wilde dieren en de uitgebreide ongerepte bergbossen zijn uniek in Europa. Het gebied kent een grote diversiteit aan ecosystemen, met belangrijke inheemse planten en dieren. Diersoorten die in de westelijke Kaukasus voorkomen zijn de wolf, beer, lynx, wilde zwijnen, Kaukasische herten, toer, gemzen en de geherintroduceerde Europese bizon. De laatste komt oorspronkelijk uit dit gebied en wordt wereldwijd bedreigd.

Source : unesco.nl

© UNESCOhttp://whc.unesco.org/fr/list/900″>Le Centre du Patrimoine mondial. Tous droits réservés.

Mis à jour le 9 juin 2023 par Dico Voyage