Nos derniers articles

Las Médulas

Las Médulas

In the 1st century A.D. the Roman Imperial authorities began to exploit the gold deposits of this region in north-west Spain, using a technique based on hydraulic power. After two centuries of working the deposits, the Romans withdrew, leaving a devastated landscape. Since there was no subsequent industrial activity, the dramatic traces of this remarkable ancient technology are visible everywhere as sheer faces in the mountainsides and the vast areas of tailings, now used for agriculture.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Las Médulas

Au Ier siècle, les autorités de l’Empire romain ont commencé à exploiter les gisements aurifères de cette région du nord-ouest de l’Espagne en utilisant une technique basée sur la puissance hydraulique. Après deux siècles d’exploitation des dépôts résiduels, les Romains se sont retirés, laissant derrière eux un paysage dévasté. Étant donné l’absence d’activités industrielles ultérieures dans cette région, les traces spectaculaires de cette remarquable technique ancienne sont partout visibles, sous forme de pentes montagneuses dénudées et de vastes zones de résidus miniers qui servent maintenant à l’agriculture.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

لا ميدولاس

في القرن الأوّل، بدأت سلطات الإمبراطوريّة الرومانيّة تنقّب عن الذهب في هذه المنطقة الواقعة شمال غرب اسبانيا باستخدام تقنيّة مبنيّة على الدفع المائي. وبعد قرنين من التنقيب، رحل الرومان مخلّفين وراءهم الخراب. وبالنظر إلى غياب النشاطات الصناعيّة الأخرى في هذه المنطقة، تُلاحظ في جميع الزوايا آثار هذه التقنيّة القديمة الملفتة والتي تتخذ شكل منحدرات جبليّة عارية ومساحات كبيرة من المخلّفات المنجميّة المستخدمة اليوم للزراعة.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

拉斯梅德拉斯

公元1世纪,罗马帝国统治者开始在西班牙西北部的拉斯梅德拉斯地区利用水利技术采金、淘金。经过两个世纪的开采后,罗马人撤走了,只留下一片废墟。从那以后,由于当地再未兴办过任何工业,所以独特的古代技术遗迹被保留了下来。从当地比比皆是的山崖峭壁和大片尾矿中,我们就能清楚地看出古代人劳动的痕迹。现在,尾矿被用于农业耕作。

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Район древней золотодобычи Лас-Медулас

В I в. н.э. власти Римской империи начали эксплуатировать золотые месторождения этого района на северо-западе Испании, используя гидравлический метод. Через 200 лет разрабатывавшие месторождения римляне ушли, оставив после себя обезображенный ландшафт. Поскольку в последующем местность активно не использовалась, здесь и в наши дни повсюду можно наблюдать отчетливые следы той древней деятельности, такие как наклонные штольни по склонам гор, а также обширные отвалы, ныне используемые для нужд сельского хозяйства.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Las Médulas

En el siglo I d.C., el poder imperial romano empezó a explotar el yacimiento aurífero de este sitio del noroeste de España recurriendo a una técnica basada en la fuerza hidráulica. Al cabo de dos siglos, la explotación se abandonó y el paisaje quedó devastado. Debido a la ausencia de actividades industriales posteriores, las espectaculares huellas del uso de la antigua tecnología romana son visibles por doquier, tanto en las pendientes montañosas desnudas como en las zonas de vertido de escorias, que hoy están cultivadas.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

ラス・メドゥラス

紀元1世紀ローマ帝国はスペイン北西部のこの地域で、水圧を利用した金鉱の掘削を始めた。2世紀後ローマ人は荒廃した光景を残して去っていった。それ以来いかなる産業活動も展開することはなく、今は農地となっているこの地には、山腹の切り立った採掘現場や選鉱屑の散らばる広大な面積に、在りし日の古代技術の跡を偲ぶのみである。

source: NFUAJ

Las Médulas

Het noordwestelijke deel van het Iberisch schiereiland werd als laatste door de Romeinen veroverd. In de 1e eeuw na Christus begonnen de Romeinse keizerlijke autoriteiten met het winnen van goud in deze regio, waarbij ze een op waterkracht gebaseerde techniek gebruikten. Na twee eeuwen werken op de plaatsen met goudafzetting, vertrokken de Romeinen en lieten een verwoest landschap achter. Aangezien er geen verdere industriële activiteiten waren in het gebied, zijn de dramatische sporen van deze opmerkelijke oude technologie nog te zien als ‘gezichten’ in de berghellingen en de uitgestrekte gebieden, die tegenwoordig gebruikt worden voor de landbouw.

Source : unesco.nl

© UNESCOhttps://whc.unesco.org/fr/list/803″>Le Centre du Patrimoine mondial. Tous droits réservés.

Afficher Masquer les points

Partagez votre avis