Parc national de Doñana

Doñana National Park

Doñana National Park in Andalusia occupies the right bank of the Guadalquivir river at its estuary on the Atlantic Ocean. It is notable for the great diversity of its biotopes, especially lagoons, marshlands, fixed and mobile dunes, scrub woodland and maquis. It is home to five threatened bird species. It is one of the largest heronries in the Mediterranean region and is the wintering site for more than 500,000 water fowl each year.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Parc national de Doñana

Situé en Andalousie, le parc de Doñana occupe la rive droite du Guadalquivir, à son estuaire sur l’océan Atlantique. Il est remarquable par la grande diversité de ses biotopes, notamment lagunes, marais, dunes fixes et mobiles, buissons et maquis. Il est l’habitat de cinq espèces d’oiseaux menacées. C’est l’une des plus grandes héronnières de la région méditerranéenne et le site d’hivernage de plus de 500 000 oiseaux d’eau.

La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

منتزه دنيانا الوطني

يقع المنتزه في الأندلس عند الضفّة اليمنى لنهر « غوادالكبير » (الوادي الكبير) في مصبّه على المحيط الأطلسي. وهو معروف لتنوّع مداه الجغرافي من بحيرات شاطئية ومستنقعات وكثب ثابتة ومتحرّكة وغابات صغيرة وأجمة. وهو موطن خمسة أصناف من الطيور المهددة وأعظم مواطن أعشاش مالك الحزين في المنطقة المتوسطية والموقع الذي يبيت فيه أكثر من  500000 عصفور مائي في فصل الشتاء.

À lire aussi  Médina de Sousse

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

多南那国家公园

安达卢西亚的多南那国家公园位于瓜达尔基维尔河汇入大西洋入海口的右岸。该国家公园以生态系统的多样性而著称,这里有环礁湖、沼泽地、固定和移动的沙丘、丛林地和灌木地带。这里还生活着5种濒危鸟类,同时,此地还是地中海地区最大的鸟类蛋孵化地之一,每年都有超过50万只水禽在这里栖息越冬。

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Национальный парк Доньяна

Национальный парк Доньяна в Андалусии занимает правобережье эстуария реки Гвадалквивир вблизи ее впадения в Атлантический океан. Эта местность знаменита разнообразием своих ландшафтов, среди которых – лагуны, болота, подвижные и закрепленные дюны, кустарники и леса, маквис. Здесь обитают представители пяти редких и исчезающих видов птиц, обосновалась одна из крупнейших в Средиземноморье колоний цапель, а на зимовку сюда прилетает свыше 500 тыс. водоплавающих птиц.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

Parque Nacional de Doñana

Situado en Andalucía, el parque de Doñana ocupa la margen derecha del estuario del río Guadalquivir, cerca de su desembocadura en el Atlántico. Es notable por la gran variedad de sus biotopos: lagunas, marismas, matorrales, monte bajo mediterráneo y dunas móviles y fijas. Es el hábitat de cinco especies de aves en peligro de extinción, posee una de las mayores poblaciones de garzas de la región mediterránea y sirve de refugio invernal a más de medio millón de aves acuáticas.

source: UNESCO/ERI
La description est disponible sous licence CC-BY-SA IGO 3.0

ドニャーナ国立公園

アンダルシア地方にある同国最大の国立公園。面積は507k㎡強。海沿いのサンゴ礁から湿原、内陸のやぶ地、砂丘林まで、多様な植物相が見られる。絶滅のおそれのある5種類の鳥が生息し、地中海地方ではアオサギの最大の営巣地の一つ。冬季には毎年50万羽もの水鳥が訪れる。スペインオオヤマネコの生息地でもある。

source: NFUAJ

Nationaal park Doñana

Het nationaal park Doñana in Andalusië ligt op de rechteroever van de Guadalquivir rivier bij de monding van de Atlantische oceaan. Het park is opmerkelijk vanwege de grote diversiteit van haar biotopen. Zo zijn er lagunes, moerassen, vaste zandduinen en wandelende groepen duinen, struikbos en struikgewas. Het is de thuisbasis van vijf bedreigde vogelsoorten. Het is een van de grootste reigerkolonies in het Middellandse zeegebied en het overwinteringsgebied voor meer dan 500.000 watervogels per jaar. De fauna van het park bestaat onder meer uit 8 soorten vissen, 10 soorten amfibieën, 19 soorten reptielen, 30 soorten zoogdieren en 360 vogelsoorten.

À lire aussi  Monastères de Haghbat et de Sanahin

Source : unesco.nl

© UNESCOhttps://whc.unesco.org/fr/list/685″>Le Centre du Patrimoine mondial. Tous droits réservés.